Ansökan

På grund av oändliga köer, kan vi inte ta emot ansökningar gällande Stockholm!

Sökande

Format ååååmmddxxxx

Övrigt

Medsökande

Format ååååmmddxxxx
Behandling av personuppgifter...
Jag godkänner
Jag godkänner inte

OBS! Tänk på att aktivera din köplats var tredje månad (90dagar), det gör du genom att fylla i en Lägenhetsansökan igen. Ditt startdatum ligger kvar oförändrat vid en sådan aktivering.

De personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst. Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom bostadsföretaget. Du har rätt att gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din ansökan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när du har meddelat att du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande. Detta gäller också om din ansökan om bostad avslås. Om skälet till att ansökan avslagits är att du inte kunnat godtas på grund av misskötsamhet i ett tidigare boende, bevaras dock uppgifterna under tre månader efter avslagsbeslutet.

Behandling av personuppgifter.